Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς

Project Description

Το Ιδρυματικό Αποθετήριο Ολυμπιάς είναι ιστοσελίδα με δυναμικό περιεχόμενο.

Project Information

Client: Κεντρική Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Services provided: CSS / HTML5 / Photoshop / SEO / Δυναμικό περιεχόμενο - Joomla