Προσωπική Ιστοσελίδα Μαρίνας Βρέλλη-Ζάχου

Περιγραφή του Project

Προσωπική ιστοσελίδα της κ. Μαρίνας Βρέλλη-Ζάχου, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Κατασκευασμένη σε html5 με Responsive σχεδιασμό.

Πληροφορίες του Project

Πελάτης: Μαρίνα Βρέλλη-Ζάχου
Υπηρεσίες: HTML5 / CSS3 / Στατική Ιστοσελίδα / Responsive Design