Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης (SEO)

Βελτιστοποίηση Μηχανών Αναζήτησης (SEO)

Ο όρος "Βελτιστοποίηση για τις Μηχανές Αναζήτησης" (SEO) αναφέρεται σε όλες εκείνες τις διαδικασίες - επεμβάσεις που χρειάζονται να γίνουν στην δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας ώστε να είναι όσο το δυνατό πιο φιλική στις μηχανές αναζήτησης με στόχο την υψηλή κατάταξη του site σας και την αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας σας μέσω οργανικών αποτελεσμάτων, δηλαδή αποτελέσματα χρηστών του Internet που ψάχνουν στις μηχανές αναζήτησης με τις λέξεις κλειδιά (keywords) που αφορούν την επιχείρησή σας, τα προϊόντα σας ή τις υπηρεσίες σας!seo

Στο πλαίσιο της βελτιστοποίησης θα παραμετροποιηθεί σύστημα της ιστοσελίδας που θα διαχειρίζεται τα μεταδεδομένα, τις περιγραφές και τους τίτλους για κάθε μενού/section. Επίσης, θα υλοποιηθεί σύστημα για μετατροπή των URL’s σε SEF URL’s (Search engine friendly). Δηλαδή οι διάφορες διευθύνσεις των υπο-σελίδων αντί να έχουν την μορφή

http://www.example.com/Blog/Posts.php?Year=2006&Month=12&Day=19
Θα έχουν την μορφή

http://www.example.com/Blog/2006/12/19/
Αυτό βοηθάει τις μηχανές αναζήτησης να αποθηκεύουν/ευρετηριάζουν πολύ πιο εύκολα μία ιστοσελίδα.